Skip to main content

Deklaracja dostępności prawawpracy.pl

Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.prawawpracy.pl

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych oraz nie posiada opisu tekstowego,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,
 • do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
 • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki.

Wyłączenia

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Państwowa Inspekcja Pracy i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jerzy Wlazło.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 22 391 83 22

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy
 • Adres: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul.Barska 28/30, 02-315 Warszawa
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 22 391 82 15

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek A, w którym znajduje się siedziba Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie przy ul. Barskiej 28/30 jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Do wejścia do budynku A przy ul. Barskiej 28/30 w Warszawie prowadzą schody wyposażone w poręcze. Bezpośrednio przed drzwiami wejściowymi znajduje się utwardzone dojście (podest). Po lewej stronie od wejścia znajduje się dźwig dla osób niepełnosprawnych, który umożliwia dostanie się do siedziby PIP GIP osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Przy drzwiach dźwigu dla niepełnosprawnych jest przycisk, umożliwiający samodzielne sprowadzenie dźwigu na dół. Przycisk włączający/wyłączający dźwig znajduje się wewnątrz dźwigu dla osób niepełnosprawnych. Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób poruszających się na wózkach. W budynku nie ma progów. Drzwi do wszystkich pomieszczeń mają 90 cm. Dźwigi osobowe, znajdujące się w budynku, mają szerokość 90 cm i są wyposażone w przyciski z alfabetem Braille’a. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Bezpośrednio przed budynkiem A jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznakowane niebieską kopertą P-20 oraz symbolem P-24.

Budynek B, w którym znajduje się siedziba Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie przy ul. Barskiej 28/30, w tym Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy, jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Do wejścia do budynku B nie ma schodów, jest utwardzone dojście do budynku na poziomie zero. W budynku nie ma progów. Drzwi do wszystkich pomieszczeń mają 90 cm. Dźwig osobowy znajdujący się w budynku ma szerokość 90 cm. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Bezpośrednio przed budynkiem B nie ma miejsca parkingowego dedykowanego dla osób niepełnosprawnych, jednakże do miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem A jest ok. 50 m.

Udogodnienia

Dźwigi osobowe znajdujące się w budynku A są wyposażone w przyciski z alfabetem Braille’a i posiadają głośniki, przez które przekazywana jest informacja, na jakim poziomie się zatrzymały – dogodne dla osób niedowidzących.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się w korytarzach ogólnie użytkowanych,
wyposażone są w dodatkowe sprzęty ułatwiające wykonanie czynności higienicznych osobom poruszającym się na wózku oraz rodzicom z małymi dziećmi.