ЗАЙНЯТІСТЬ ІНОЗЕМЦІВ

Відповідно до ст. 87 абз. 1 пункт 7 Закону про сприяння зайнятості та установи ринку праці, громадяни держав-членів ЄС і країн Європейської економічної зони і Швейцарії, мають право працювати на території Польщі на підставі свого громадянства у якійсь з цих країн. Наймаючи на роботу громадянина держави-члена ЄС, роботодавцеві достатньо вимагати від нього пред'явити дійсний документ, що засвідчує особу, в якому зазначено громадянство особи і помістити копію цього документа в особовій справі працівника.

Перебування в Польщі для іноземців, які є громадянами держав-членів Європейського Союзу та Європейської економічної зони, а також громадян Швейцарії регулюється окремими правилами, ніж інших іноземців (з третіх країн). Ці питання регулюються Законом від 14 липня 2006 г. про в'їзд на територію Республіки Польща, перебування і виїзд з території громадян держав-членів Європейського Союзу та членів їх сімей. Відповідно до ст. 20 цього закону, громадянин країни ЄС/ЄЕЗ або Швейцарії зобов'язаний зареєструвати своє перебування на території Республіки Польща, якщо воно триватиме більше 3 місяців. Компетентним органом у справах про реєстрацію перебування є воєвода, компетентний за місцем проживання зазначеного іноземця на території Польщі. Реєстрація перебування здійснюється за заявою іноземця, яку він подає особисто, не пізніше, ніж на наступний день після закінчення трьох місяців з дня в'їзду на територію Польщі. Іноземцю, перебування якого було зареєстровано, видається свідоцтво про реєстрацію перебування громадянина ЄС.

Робота іноземця на підставі штампу в паспорті

Іноземець, який закінчує легальне перебування на території Республіки Польща і подає заяву на отримання дозволу на тимчасове проживання або постійне проживання, або на перебування довгострокового резидента Європейського Союзу, повинен - не пізніше останнього дня легального перебування на території Республіки Польща - подати заяву про його продовження до воєводи, компетентного за місцем перебування. Якщо термін подання заяви зберігається, а заява не містить офіційних недоліків (або вони були виправлені до кінцевого терміну):

  • воєвода поміщає в проїзному документі іноземця штамп, який підтверджує подання заяви про надання дозволу на подальше проживання;
  • перебування іноземця на території Республіки Польща вважається законним з дати подання заяви до дати, коли рішення про надання дозволу на проживання стає остаточним.

Відповідно до ст. 87 абз. 1 п. 12 б) Закону від 20 квітня 2004 року про сприяння зайнятості та установи ринку праці - якщо безпосередньо перед поданням заяви про продовження перебування, іноземець, що має такий штамп, отримав право працювати на території Республіки Польщі - він може продовжувати це робити.

Ця ситуація неодмінно виникає, коли іноземець на дату подання вищевказаної заяви має дійсний дозвіл на працевлаштування. Крім того, слід визнати, що іноземець безпосередньо перед поданням вищезазначеної заяви був уповноважений виконувати роботу на території Республіки Польща у значенні ст. 87 абз.1 п.12 б) згаданого Закону, а також у випадку, коли на цей день іноземець мав зареєстровану в повітовій службі зайнятості заяву роботодавця про намір довірити йому роботу і ще не закінчився період 6 місяців протягом наступних 12, у який може виконуватися робота на підставі такої заяви, відповідно до § 1 п. 20 постанови Міністра праці та соціальної політики від 21 квітня 2015 року з справах, в яких доручення виконання роботи іноземцю на території Польщі допускається без отримання дозволу на роботу.

Якщо іноземець вичерпав 6-місячний ліміт, передбачений в пар. 1 п. 20 вищевказаної постанови, як правило, він не може легально працювати протягом періоду очікування на отримання дозволу на тимчасове проживання (постійне проживання або перебування довгострокового резидента Європейського Союзу). Це було б дозволено лише за умови отримання дозволу на роботу або виникнення обставин, викладених у §1 п.1-19 вищезазначеної постанови.

Легальна робота у період продовження дозволу на роботу

Положення (ст. 88а пункт. 1а закону від 20 квітня 2004 року про сприяння зайнятості та установах ринку праці) точно визначають термін, протягом якого роботодавець повинен подати заяву про продовження дозволу на роботу для іноземця. Письмова заява у цьому питанні подається не раніше ніж за 90 днів та не пізніше, ніж за 30 днів до закінчення терміну дії дозволу.

Якщо термін подання заяви про продовження дозволу на роботу у того ж роботодавця і на тій же посаді був дотриманий і заява не містить будь-яких формальних недоліків (або вони були ліквідовані у встановлені терміни), робота іноземця вважається легальною до дати, коли рішення про продовження дозволу на роботу стане остаточним. Те ж саме відноситься до ситуації, якщо заяву про єдиний дозвіл на тимчасове проживання і роботу подає сам іноземець, з тим щоб продовжити роботу, яка виконується, згідно зі своїм дозволом на роботу або дозволом на тимчасове проживання (ст. 88g пункт. 1а і 1b Закону про сприяння зайнятості та установи ринку праці).

Санкції за доручення роботи іноземцеві, який перебуває на території РП нелегально

  • вимагати від іноземця подання перед початком роботи дійсного документа, який дає право перебування на території Республіки Польща (зокрема, візи або карти побуту);
  • зберігати копію цього документа: у разі працевлаштування за трудовим договором, в особовій справі працівника, на умовах і в період обов'язкового зберігання цієї справи; у разі укладення цивільно-правової угоди з іноземцем - протягом усього періоду виконання роботи іноземцем;
  • протягом 7 днів подати заявку на соціальне страхування іноземця, якщо таке зобов'язання випливає з чинних положень.