ЗАЙНЯТІСТЬ ІНОЗЕМЦІВ

У випадку зміни умов зайнятості відносно вказаних у дозволі на тимчасове проживання та роботу, тобто у випадку:

 • втрати робочого місця у якогось з роботодавців, зазначених у дозволі (в єдиному дозволі на тимчасове проживання та роботу можуть бути вказані кілька роботодавців);
 • зміни робочої посади;
 • зниження зарплати.

Іноземець зобов'язаний протягом 15 робочих днів письмово повідомити про цей факт воєводу, який відповідно змінить дозвіл.

Воєвода відкликає дозвіл на тимчасове проживання і роботу, якщо змінився зазначений в дозволі суб'єкт, що доручає виконання роботи, посада або розмір зарплати на нижчий, а дозвіл не було змінено.

Робота іноземців у спрощеному режимі - на підставі заяв, зареєстрованих в повітовій службі зайнятості.

З точки зору початку роботи в Польщі іноземцями, які не є членами ЄС/ЄЕЗ, включаючи громадян України, найважливішою є можливість працювати за так званою спрощеною процедурою, тобто на підставі заяви суб'єкта, який має намір доручити виконання роботи іноземцю, зареєстрованої в повітовій службі зайнятості. Відповідно до § 1 пункт 20 постанови Міністра праці та соціальної політики від 21 квітня 2015 року, щодо випадків, коли доручення виконання роботи іноземцю на території Польщі допускається без отримання дозволу на роботу, на підставі зареєстрованих в повітовій службі зайнятості заяв, можуть розпочати роботу іноземці:

 • які є громадянами України (а також Республіки Вірменія, Республіки Білорусь, Республіки Грузія, Республіки Молдова чи Російської Федерації);
 • які працюють протягом періоду, що не перевищує 6 місяців протягом наступних 12 місяців (незалежно від кількості суб'єктів, що доручають їм виконання роботи під час цього періоду);
 • якщо перед початком роботи іноземця повітова служба зайнятості, компетентна за місцем постійного проживання або зареєстрованого офісу суб'єкта, який доручає виконання роботи, зареєструвала письмову заяву цього суб'єкта про намір найняти на роботу цього іноземця;
 • у якій вказана назва професії, місце роботи, дата початку та тривалість роботи, тип договору, що є основою виконання роботи і розмір зарплати брутто, та вказана інформація про неможливість задоволення кадрових потреб на основі місцевого ринку праці, а також про ознайомлення з положеннями, пов'язаними з перебуванням і роботою іноземців;
 • і ця робота виконується на підставі письмового договору (зобов'язання зберегти письмову форму стосується як трудового договору, так і цивільно-правового договору - наприклад, договору доручення або підряду);
 • на умовах, викладених у заяві.

Форми заяв про намір найняти на роботу іноземця доступні в повітових службах зайнятості, які реєструють такі заяви.

Як і у випадку виконання роботи на підставі дозволу на роботу, іноземець, який працює на підставі заяви, повинен мати дозвіл на перебування в Польщі (віза або дозвіл на тимчасове проживання) - у формі, що дає право на виконання роботи (туристичнв віза не дає права на роботу).

Згідно з правилом, робота на підставі заяви може виконуватися у період, що не перевищує 6 місяців протягом наступних 12 місяців.

Вищезгаданий 12-місячний період є базовим періодом, протягом якого може виконуватися 6-місячна робота. Він не обов'язково має співпадати з календарним роком, як і початок наступного календарного року не є початком відрахунку періоду 12 місяців. Цей період є безперервним і повинен охоплювати 12 місяців поспіль, починаючи з дати доручення виконання роботи іноземцю. Прийняття такої системи розрахунків означає, що період буде зміщений залежно від дати проведення перевірок.

Роботодавець не може доручити роботу іноземцю на підставі заяви, виданої та зареєстрованої іншим суб'єктом. Якщо на роботу влаштовується іноземець з такою заявою, роботодавець може прийняти його на роботу, якщо ще не закінчився допустимий термін роботи цього іноземця на підставі заяви (6 місяців протягом наступних 12, незалежно від числа роботодавців, які доручають йому роботу в цей період). З метою легального працевлаштування, нинішній роботодавець повинен видати іноземцю нову заяву про намір доручити йому роботу у своїй компанії - зареєструвати цю заяву у повітовій службі зайнятості за місцем зареєстрованого офісу компанії.

Зміна роботодавця не вимагає від іноземця отримання нової візи чи дозволу на тимчасове проживання, якщо дійсність його документів ще не минула.

Спрощена процедура отримання дозволу на працевлаштування іноземцям із заявою Для іноземця з України, Білорусі, Росії, Молдови, Грузії та Вірменії, який щонайменше останні три місяці працював у даного роботодавця на підставі заяви, зареєстрованої у повітовій службі зайнятості, воєвода видає дозвіл на роботу на тій самій посаді в спрощеному порядку, тобто без проведення "тесту ринку праці". У цій процедурі немає жодних зобов'язань щодо отримання від старости інформації про неможливість задовольнити потреби персоналу роботодавця за допомогою місцевої робочої сили. Умовою використання цього привілею є подання роботодавцем у воєводське управління:

 • зареєстрованої заяви;
 • письмового договору з іноземцем;
 • копій документів, що підтверджують виплату внесків на соціальне страхування, якщо це необхідно у зв'язку з виконанням роботи.