Wydawnictwa - Pracuję legalnie!

Pracujesz w Polsce? Pracuj legalnie! Ukraińska wersja językowa Jarosław Cichoń, broszura B5, wyd. 1, Warszawa, stan prawny: maj 2018

Warunki podjęcia legalnego zatrudnienia na terenie Polski przez obywateli Ukrainy.


УСТАНОВКА ЗАХИСНИХ БАЛЮСТРАД
MONTAŻ BALUSTRAD OCHRONNYCHМУЛЯРСЬКІ РОБОТИ
PRACE MURARSKIEШТУКАТУРНІ РОБОТИ
PRACE TYNKARSKIEАРМАТУРНІ РОБОТИ
PRACE ZBROJARSKIEРОБОТИ НА ДРАБИНАХ
PRACE NA DRABINACHПРАЦЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТІВ


РОБОТИ У ВИЇМЦІ


ПРАЦЯ НА РИШТУВАННІ


БЕЗПЕЧНА ПРАЦЯ в перукарнях і косметичних салонах


БЕЗПЕЧНА ПРАЦЯ в ресторанах та в інших закладах громадського харчування


БЕЗПЕЧНА ПРАЦЯ на підприємствах з технічного обслуговування та ремонту автомобілів


Poruszanie się po budowie. Karta bhp. Wersja ukraińska Dagmara Kupka, tłum. Biuro Tłumaczeń KATALEJA, wyd. 1, Warszawa, stan prawny: lipiec 2018.

Karta zawiera syntetycznie przedstawione podstawowe zasady bezpieczeństwa na budowie oraz wykonywania pracy na wysokości. Zalecenia i opis dobrych praktyk przygotowano na podstawie obowiązujących norm i przepisów. Wszystkie karty zawierają podstawową listę kontrolną.


Prace dekarskie. Karta bhp. Wersja ukraińska Dagmara Kupka, tłum. Biuro Tłumaczeń KATALEJA, wyd. 1, Warszawa, stan prawny: lipiec 2018.

Karta zawiera podstawowe zasady bezpiecznej pracy na dachu, zwłaszcza informacje dotyczące organizacji pracy. Zalecenia i opis dobrych praktyk przygotowano na podstawie obowiązujących norm i przepisów. Wszystkie karty zawierają podstawową listę kontrolną.


Odpowiedzialność materialna pracownika. Ulotka w ukraińskiej wersji językowej Luiza Kotowska, tłum. Biuro Tłumaczeń KATALEJA, ulotka 20 kolumn, wyd. 1, Warszawa, stan prawny: lipiec 2018.

Nowe, zaktualizowane wydanie ulotki – w layoucie kampanii „Pracuję legalnie”. W ulotce zaprezentowano zasady odpowiedzialności materialnej na zasadach ogólnych oraz za mienie powierzone, wyznaczania granicy szkody, współodpowiedzialności kilku osób za szkodę lub zmniejszenia i wyłączenia odpowiedzialności czy obniżenia odszkodowania.


Pracownik młodociany. Ulotka w ukraińskiej wersji językowej Agnieszka Mamot, tłum. Biuro Tłumaczeń Kataleja, ulotka 20 kolumn, wyd. 1, Warszawa, stan prawny: lipiec 2018.

Nowe, zaktualizowane wydanie ulotki – w layoucie kampanii „Pracuję legalnie”. Zasady zatrudniania pracowników w wieku 16-18 lat, szczególna ochrona, obowiązki stron, uprawnienia urlopowe młodocianego, prace dozwolone i wzbronione, łączenie pracy z nauką, przepisy o zatrudnieniu dzieci.


BHP dla pracowników ukraińskich. Ulotka w ukraińskiej wersji językowej Karolina Główczyńska-Woelke, tłum. AmaR TRANSLATIONS Sp. z o.o., ulotka 12 kolumn, wyd. 1, Warszawa, stan prawny: luty 2018.

Publikacja powstała na podstawie tekstu broszury „ABC BHP” J. Chojnickiego i G. Jarosiewicz (stan prawny: czerwiec 2017). Zawiera wykaz podstawowych obowiązków pracodawcy i pracownika w Polsce oraz procedurę postępowania w razie wypadku przy pracy.


Nowy pracownik. Obowiązki pracodawcy, Ulotka w ukraińskiej wersji językowej, tłum. AmaR TRANSLATIONS Sp. z o.o., ulotka 12 kolumn, wyd. 1, Warszawa, stan prawny: luty 2018.

Nowe, zaktualizowane wydanie ulotki – w layoucie kampanii „Pracuję legalnie”. W ulotce opisano obowiązki pracodawcy wynikające z zatrudnienia nowego pracownika, m.in. konieczność poddania badaniom lekarskim i szkoleniu bhp, informowanie o warunkach zatrudnienia i przestrzeganie zasady równego traktowania.


Obowiązki pracodawcy po ustaniu stosunku pracy, Ulotka w ukraińskiej wersji językowej, Agnieszka Mamot, tłum. AmaR TRANSLATIONS Sp. z o.o., ulotka 16 kolumn, wyd. 1, Warszawa, stan prawny: luty 2018.

Nowe, zaktualizowane wydanie ulotki – w layoucie kampanii „Pracuję legalnie”. Rozwiązanie stosunku pracy rodzi prawa i obowiązki zarówno pracodawcy, jak i pracownika, których należyte spełnienie gwarantuje zgodne z prawem zakończenie współpracy. W ulotce opisano m.in. zasady sporządzania dokumentacji dla byłego pracownika, wypłacania odpraw i odszkodowań dla obu stron stosunku pracy.


Rozwiązywanie umów o pracę, Ulotka w ukraińskiej wersji językowej Luiza Kotowska, tłum. AmaR TRANSLATIONS Sp. z o.o., ulotka 16 kolumn, wyd. 1, Warszawa, stan prawny: luty 2018.

Nowe, zaktualizowane wydanie ulotki – w layoucie kampanii „Pracuję legalnie”. W ulotce zaprezentowano zasady rozwiązywania umów o pracę i wynikające z tego obowiązki stron stosunku pracy, omówiono przypadki wygaśnięcia stosunku pracy, warunki wypowiadania umów, wzajemne roszczenia. Zawiera przykłady ilustrujące omawiane zagadnienia.


Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne, Ulotka w ukraińskiej wersji językowejLuiza Kotowska, tłum. AmaR TRANSLATIONS Sp. z o.o., ulotka 16 kolumn, wyd. 1, Warszawa, stan prawny: luty 2018.

Nowe, zaktualizowane wydanie ulotki – w layoucie kampanii „Pracuję legalnie”. W publikacji zostały omówione najważniejsze różnice między zatrudnieniem w ramach stosunku pracy a na umowę zlecenie lub o dzieło.