ВИДИ ЗАЙНЯТОСТІ

(RODZAJE ZATRUDNIENIA)

ДОГОВІР ПІДРЯДУ

Договір підряду є видом взаємного договору - працівник за цим договором погоджується виконати певну роботу, тобто досягти певного індивідуалізованого результату, а замовник - виплатити винагороду.

Виконання роботи найчастіше приймає форму виготовлення речі, як матеріальної (наприклад, меблі), так і нематеріальної (наприклад, створити веб-сайт), але також полягати у внесенні змін до речі вже існуючої, її ремонті, переробці або розширенню речі, комбінації з іншими речами, додавання компонентів або приналежності. Не слід розглядати як підряд те, що не відрізняється якимось чином від інших результатів праці на даному ринку, тому що тоді він втрачає свій індивідуальний характер.

МІНІМАЛЬНА ПОГОДИННА СТАВКА

Винагорода осіб, які працюють за договорами доручення або договорами на надання послуг, повинна бути встановлена таким чином, щоб сума винагороди за кожну годину виконання замовлення або надання послуг була не нижче мінімальної погодинної ставки.

У 2017 році мінімальна погодинна ставка становить 13 злотих.

Особи, які виконують роботу за договором доручення (договором на надання послуг) не можуть відмовитися від права на мінімальну заробітну плату або перенести його на іншу людину. Мінімальна заробітна плата повинна бути сплачена у грошовій формі. У випадку договорів, укладених на термін більше 1 місяця, мінімальна заробітна плата повинна сплачуватися щонайменше один раз на місяць Для того, щоб дотримуватися зазначеної вище ставки, було встановлено зобов'язання підтвердити кількість годин виконання доручення чи надання послуги. Спосіб підтвердження кількості годин виконання доручення чи надання послуг повинен бути зазначений у договорі. Якщо ні, виконавець або послугодавець повинні представити в письмовій, електронній або документальній формі інформацію про кількість годин виконання доручення або надання послуг, в строк, що передує оплаті.

Замовник зобов'язаний зберігати документи, що підтверджують кількість відпрацьованих годин протягом 3 років з дати нарахування заробітної плати. Права на мінімальну погодинну ставку не матимуть особи, що виконують роботу за договором доручення або договором на надання послуг, які самостійно обирають місце і час виконання доручення або послуги і мають право в цьому відношенні тільки на комісійну винагороду.

Мінімальна погодинна заробітна плата не застосовується також до договорів, що стосуються опікунських та побутових послуг, які виконуються шляхом сімейного дому опіки або договорів на надання послуг, пов'язаних з доглядом за групою осіб або особами під час відпочинку або екскурсій - якщо через характер догляду послуги надаються безперервно більше дня.

Особи, які працюють за договором підряду, не підлягають положенням про мінімальну погодинну ставку, а оплата їхньої праці становить суму, на яку сторони договору погодилися.

СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

Для виконавців (для договорів доручення та на надання послуг) є обов'язковим пенсійне страхування та страхування від нещасних випадків (медичне страхування є добровільним).

При роботі за договором підряду не існує зобов'язання щодо соціального страхування.

Варто пам'ятати, що, коли платник не робить заявку на страхування особи, з якою, наприклад, уклав вказаний договір підряду, а в ході розслідування або перевірки встановлено, що фактично був підписаний договір доручення, організаційний підрозділ Департаменту соціального страхування вправі визначити обов'язок соціального страхування.

САМОЗАЙНЯТІСТЬ

Самозайнята особа - фізична особа, яка здійснює господарську діяльність - як підприємець - на власний рахунок, на свій страх і ризик.

Підприємець не користується правами працівників, такими як чергова відпустка та оплата понаднормових годин.

Фізичні особи, які провадять господарську діяльність індивідуально і особисто виконують завдання за договором (самозайнятості) мають право на отримання мінімальної погодинної ставки за виконання доручення або надання послуг.

Важливо лише те, чи укладений договір є договором доручення чи договором на надання послуг, а не договором підряду. У випадку договорів підряду положення про мінімальну погодинну заробітну плату не застосовуються і сторони такого договору довільно визначають винагороду виконавця.