Kontrole legalności zatrudnienia

Card image cap

Legalność zatrudnienia
cudzoziemców

W 2016 r. przeprowadzono 4 257 kontroli legalności zatrudnienia i wykonywania pracy przez cudzoziemców, w tym 4 062 kontrole legalności zatrudnienia obywateli państw spoza obszaru UE/EOG. Kontrolą objęto 30,2 tys. cudzoziemców ze 115 państw, w tym ponad 29 tys. cudzoziemców z państw trzecich. Ponad 84% wszystkich cudzoziemców stanowili obywatele Ukrainy.

WIĘCEJ...
Card image cap

Legalność zatrudnienia
obywateli polskich

W 2016 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 26,7 tys. kontroli, podczas których badali legalność zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich. W kontrolowanych podmiotach pracę wykonywało 683 tys. osób, w tym 221 tys. (32%) na podstawie umów cywilnoprawnych, a ponad 6 tys. prowadziło działalność gospodarczą na własny rachunek (samozatrudnienie).

WIĘCEJ...
Card image cap

Praca tymczasowa

W 2016 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 489 kontroli obejmujących pracę tymczasową, w tym 262 w agencjach pracy tymczasowej oraz 227 u pracodawców użytkowników. Podstawę oceny stanu przestrzegania przepisów regulujących zatrudnianie pracowników tymczasowych stanowiły skorelowane działania kontrolne zarówno w agencjach pracy tymczasowej, jak i u pracodawców użytkowników.

WIĘCEJ...