Wydawnictwa - Pracuję legalnie!

BHP dla pracowników ukraińskich. Ulotka w ukraińskiej wersji językowej Karolina Główczyńska-Woelke, tłum. AmaR TRANSLATIONS Sp. z o.o., ulotka 12 kolumn, wyd. 1, Warszawa, stan prawny: luty 2018.

Publikacja powstała na podstawie tekstu broszury „ABC BHP” J. Chojnickiego i G. Jarosiewicz (stan prawny: czerwiec 2017). Zawiera wykaz podstawowych obowiązków pracodawcy i pracownika w Polsce oraz procedurę postępowania w razie wypadku przy pracy.


Nowy pracownik. Obowiązki pracodawcy, Ulotka w ukraińskiej wersji językowej, tłum. AmaR TRANSLATIONS Sp. z o.o., ulotka 12 kolumn, wyd. 1, Warszawa, stan prawny: luty 2018.

Nowe, zaktualizowane wydanie ulotki – w layoucie kampanii „Pracuję legalnie”. W ulotce opisano obowiązki pracodawcy wynikające z zatrudnienia nowego pracownika, m.in. konieczność poddania badaniom lekarskim i szkoleniu bhp, informowanie o warunkach zatrudnienia i przestrzeganie zasady równego traktowania.


Obowiązki pracodawcy po ustaniu stosunku pracy, Ulotka w ukraińskiej wersji językowej, Agnieszka Mamot, tłum. AmaR TRANSLATIONS Sp. z o.o., ulotka 16 kolumn, wyd. 1, Warszawa, stan prawny: luty 2018.

Nowe, zaktualizowane wydanie ulotki – w layoucie kampanii „Pracuję legalnie”. Rozwiązanie stosunku pracy rodzi prawa i obowiązki zarówno pracodawcy, jak i pracownika, których należyte spełnienie gwarantuje zgodne z prawem zakończenie współpracy. W ulotce opisano m.in. zasady sporządzania dokumentacji dla byłego pracownika, wypłacania odpraw i odszkodowań dla obu stron stosunku pracy.


Rozwiązywanie umów o pracę, Ulotka w ukraińskiej wersji językowej Luiza Kotowska, tłum. AmaR TRANSLATIONS Sp. z o.o., ulotka 16 kolumn, wyd. 1, Warszawa, stan prawny: luty 2018.

Nowe, zaktualizowane wydanie ulotki – w layoucie kampanii „Pracuję legalnie”. W ulotce zaprezentowano zasady rozwiązywania umów o pracę i wynikające z tego obowiązki stron stosunku pracy, omówiono przypadki wygaśnięcia stosunku pracy, warunki wypowiadania umów, wzajemne roszczenia. Zawiera przykłady ilustrujące omawiane zagadnienia.


Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne, Ulotka w ukraińskiej wersji językowejLuiza Kotowska, tłum. AmaR TRANSLATIONS Sp. z o.o., ulotka 16 kolumn, wyd. 1, Warszawa, stan prawny: luty 2018.

Nowe, zaktualizowane wydanie ulotki – w layoucie kampanii „Pracuję legalnie”. W publikacji zostały omówione najważniejsze różnice między zatrudnieniem w ramach stosunku pracy a na umowę zlecenie lub o dzieło.